حجاب یعنی همین.

:: حجاب یعنی همین.

دﺧﺘﺮي ﯾﻚ ﺗﻠﻔﻮن ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﻮد...

ﭘﺪرش وﻗﺘﻲ ﺗﻠﻔﻮن را دﯾﺪ،

ﮔﻔﺖ. وﻗﺘﻲ آﻧﺮا ﺧﺮﯾﺪي اوﻟﯿﻦ ﻛﺎر ﻛﻪ ﻛﺮدي ﺟﻲ ﺑﻮد؟

دﺧﺘﺮ: روي ﺻﻔﺤﻪ اش را ﺑﺎ ﭼﺴﭗ ﺿﺪي ﺧﺮاش ﭘﻮﺷﺎﻧﺪم و ﯾﻚ ﻛﺎور ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺮﯾﺪم.

ﭘﺪر: ﻛﺴﻲ ﻣﺠﺒﻮرت ﻛﺮد اﯾﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻲ؟

دﺧﺘﺮ: ﻧﻪ!

ﭘﺪر: ﺑﻪ ﻧﻈﺮت ﺑﺎ اﯾﻦ ﻛﺎرت ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪﻩ اش ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺷﺪ؟

دﺧﺘﺮ: ﻧﻪ ﭘﺪر اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺧﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﻜﻨﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻛﺎور ﻫﺎ را اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻛﻨﯿﻢ

ﭘﺪر: ﭼﻮن ﺗﻠﻔﻮﻧﺖ زﺷﺪ و ﺑﻲ آرزش ﺑﻮد اﯾﻨﻜﺎر را ﻛﺮدي؟

دﺧﺘﺮ: اﺗﻔﺎﻗﺎ ﭼﻮن دﻟﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺿﺮﺑﻪ ي ﺑﺨﻮرﻩ و از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮدم

ﭘﺪر: ﻛﺎور ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺪي زﺷﺖ ﺷﺪ؟

دﺧﺘﺮ: ﺑﻨﻈﺮم زﺷﺖ ﻧﺸﺪ; اﻣﺎ اﮔﺮ زﺷﺪ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﺪ, ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛﻪ از ﺗﻠﻔﻮﻧﻢ ﻣﯿﻜﻨﺪ ﻣﻲ ارزد.

 

ﭘﺪر ﻧﻜﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺘﻲ ﺑﻪ دﺧﺘﺮش اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:

"ﺣﺠﺎب" ﯾﻌﻨﻲ ﻫﻤﯿﻦ.

منبع : حس یاسحجاب یعنی همین.
برچسب ها : دﺧﺘﺮ ,ﻛﺎور

پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به نامه رئیس جمهور در مورد اجرای برجام

:: پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به نامه رئیس جمهور در مورد اجرای برجام
باشگاه خبرنگاران جوان, [۱۹.۰۱.۱۶ ۱۳:۰۶]
پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به نامه رئیس جمهور در مورد اجرای برجام

جناب آقاي دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري
با سلام و تحيت،
خرسندي خود را از اينكه مقاومت ملت بزرگ ايران در برابر تحريم‌هاي ظالمانه و تلاش دانشمندان هسته‌ئي در پيشبرد اين صنعت مهم و كوشش خستگي ناپذير مذاكره‌كنندگان، سرانجام طرف‌هاي مقابل را كه برخي از آنان به دشمني با ملت ايران شهره‌اند، وادار به عقب‌نشيني و رفع بخشي از آن تحريم‌هاي زورگويانه كرد، ابراز مي‌دارم و از جنابعالي و هيئت مذاكره و شخص وزیر و همه‌ي دست‌اندركاران تشكر مي‌كنم. عجالتاً نظر جنابعالي را معطوف مي‌دارم به اينكه:

منبع : حس یاسپاسخ رهبر انقلاب اسلامی به نامه رئیس جمهور در مورد اجرای برجام
برچسب ها : همه‌ي ,ديگر ,مي‌كنم ,برابر ,جنابعالي ,رئیس جمهور ,مورد اجرای ,نامه رئیس ,انقلاب اسلامی ,پاسخ رهبر ,رهبر انقلاب اسلامی

حجاب

:: حجاب
،لطفا،لطفا،مطالعه شود. منبع : حس یاسحجاب
برچسب ها : غیرت ,مردی ,دوست ,دیگران ,نمیخواهد ,ندارد ,دوست داری

برگزاری مراسم تاسوعای حسینی هیئت اوالفضل العباس روستای امینیه.

:: برگزاری مراسم تاسوعای حسینی هیئت اوالفضل العباس روستای امینیه.

 

بسم الله الرحمن الرحیم.

باز هم ماه محرم،ماه پیروزی حق بر باطل آمد.

و باز هم مثل سال های گذشته هیئت ابوالفضل العباس روستای امینیه برای عرض تسلیت به امام رضا(ع)راهی

مشهد مقدس و حرم  این بزرگوار شد.و مراسمی با شکوه همراه با زنجیر زنی و نوحه خوانی اجرا شد که

انشاالله مورد قبول حق قرار گرفته باشد.

و اما بدان ای ال سعود و وهابیت کثیف این جوانان سربازان مکتب علی و گوش به فرمان رهبر سید علی خامنه

ای، آماده ی مبارزه و ریشه کنی کفر و زیاده خواهی خاندان خائن شما هستن.

و بدانید و اطمینان داشته باشد که ما شیعیان حسینی انتقام خون برادران مسلمانمان را از شما خواهیم گرفت.

انشاالله.

منبع : حس یاسبرگزاری مراسم تاسوعای حسینی هیئت اوالفضل العباس روستای امینیه.
برچسب ها : روستای امینیه ,العباس روستای ,العباس روستای امینیه

شهدا شرمنده ایم.

:: شهدا شرمنده ایم.

 

 

 

 

 

تصویر بالا شهید مدافع حرم و اخرین بوسه ی کودک او.

جمله ای برای توصیف این عکس پیدا نکردم ،

شاید شما هم مثل من با دیدن این عکس از خودتون بدتون بیاد. از جو موجود در کشور از حرف هایی که ما مردم به ظاهر مسلمان در مورد این آدم ها میزنیم.

ولی یک سوال این حال و چند میخرین.یا اصلا این طور بگم حاظرین ماهی چند پول بگیرین ولی همین حالو شما داشته باشین یا همچین اتفاقی برای شما بیوفته.

کودکتون برای اخرین بار ببوستتون و بگه خداحافظ پدر.

 

شهدا شرمنده ایم.

منبع : حس یاسشهدا شرمنده ایم.
برچسب ها : شهدا شرمنده

صرفا جهت یه لبخند حلال ..

:: صرفا جهت یه لبخند حلال ..

صرفا جهت یه لبخند حلال .. منبع : حس یاسصرفا جهت یه لبخند حلال ..
برچسب ها : مقام معظم ,لبخند حلال

سردار سلیمانی

:: سردار سلیمانی
فرمانده نمیدانم چه آتشی به وجودشان کشیده ای ؟ شنیده ام بدجور با آبرویشان بازی 

 

کرده ای ، حیثیت نیروهایشان را در عراق به بازی گرفته ای و سیلی سختی در لبنان به  

 

صورتشان زدی !! یاد بازی های دوران کودکی ام می افتم ، من تک، شما همه!! حالا تو 

 

تک و همه اتحادیه اروپا ، شورای امنیت و دول غـربـی در مقـابل تو ! سردار شنـیده ای از  

 

ماه ها پیش به لیست تحریمشان اضافه شده ای و کنگره ی آمریکا برنامه ترورت را اعلام 

 

کرده و معروف شده ای به  اشباحی که جانشان را می خواهد بگیرد ؟ البته همین است 

 

وقتی با آبروی شیطان بزرگ بازی کنی ،وقتی در لبنان پوز رژیم کثیف صهیونیستی را به 

 

لجن میمالی، وقتی مـعـادلـات چندیـن سالـه ی آنـهـا را در مـنـطقه خراب میکنی باید به  

 

خونت تشنه باشند که این  صدای درد و فریاد ها از بیانیه هایشان بلند است...    

 

 

                      دست خدا به همراهت خادم مردم، عمار زمان ، اشتر علی ،سرباز نظام

منبع : حس یاسسردار سلیمانی
برچسب ها : بازی

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "از مدافعان انقلاب تا مدافعان حرم"

:: دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "از مدافعان انقلاب تا مدافعان حرم"
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور         

سخنرانی استاد رائفی پور 30 آبان 94 تهران
صوت ها
سخنرانی استاد رائفی پور- از مدافعان انقلاب تا مدافعان حرم- تهران- 30 آبان 94-33.8 MB   دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور- از مدافعان انقلاب تا مدافعان حرم- تهران- 30 آبان 94-10.1 MB   دانلود فایل

منبع : حس یاسدانلود سخنرانی استاد رائفی پور "از مدافعان انقلاب تا مدافعان حرم"
برچسب ها : مدافعان ,سخنرانی ,رائفی ,استاد ,دانلود ,انقلاب ,سخنرانی استاد ,استاد رائفی ,مدافعان انقلاب ,دانلود فایل ,سخنرانی استاد رائفی